Tájékoztató

RÁCZ  –  HIDEGKÚT  AUTÓSISKOLA  / VÁLLALÁSI FELTÉTELEK /

 

1)  Rácz István e.v. autósiskola

2096 Üröm Petőfi utca 2.                     

e-mail : raczisti@t-online.hu       

Mobil: 06-20/984-1785                    www.raczautosiskola.hu

                                                                               A Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara ajánlásával.                   

A Rácz autósiskola „B” kategóriás járművezető képzési tevékenységéről

 

2-3) Egyéni vállalkozói igazolvány száma: EV-054147

4) Iskolavezető: Rácz István    e-mail : raczisti@t-online.hu    Mobil: 06-20/984-1785 

 

5) Ügyfélfogadás helye: Üröm, Petőfi u. 2.                    Ügyfélfogadási idő: kedd 18-20 óra

                                   Bp. III. ker. Raktár u 17.            Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda  17-20 óra

                                   Bp. II. ker. Máriaremetei út 71.  Ügyfélfogadási idő: csütörtök  17-19 óra  / jelenleg ez a lehetőség szünetel /

                                               Mobil: 06-20/984-1785

                                               e-mail: raczisti@t-online.hu

Telefonos egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is rendelkezésre állunk!

6)  Telephely címe, telefonszáma: 2096 Üröm Petőfi utca 2. ;  26/351-326

 

7)  A tanfolyamra való felvétel módja: A jelentkező kitölti a Jelentkezési és vizsgalapot, és szerződést köt az autósiskolával a képzés időtartamára.

 

8-9)  A tanfolyamra való felvétel feltételei:

 • orvosi alkalmasság igazolása, melyet a háziorvosnál lehet beszerezni
 • előírt életkor betöltése: B kategóriánál 16,5 év.
 • jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek megfelelés

 

Vizsgára bocsátás feltételei „B” kategóriában:

 • a tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
 • az elméleti majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
 • a megfelelő összegű – később részletezett – vizsgadíj befizetése
 • az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, hogy 17. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • elméleti vizsgán igazolni kell, hogy megvan az alapfokú iskolai végzettség /   8 ált isk bizonyítvány vagy erre épülő bizonyítvány , oklevél /
 • a gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. életév.

 

Elsősegély nyújtási ismeretek vizsgájának megszerzéséhez iskolánk tanfolyamot szervez és a tanfolyamon résztvevőket csoportos vizsgára jelenti.

A tanfolyam díja: 9 800,-Ft.

Vizsga díja 12 100,-Ft.

 

10)  „B” kategóriában a járművezetői tanfolyam kötelező óraszámai:

Elmélet: 28 óra. Az elméleti órák időtartama: 45 perc

Az elmélet a következő tárgyakat tartalmazza:

  • 16 óra közlekedési ismeretek
  • 8 óra járművezetés elmélete
  • 4 óra szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Elméleti oktatás előírt óraszámain a részvétel kötelező.

Járművezetési gyakorlat 29 óra; (egy oktatási óra időtartama 50 perc)

Járművezetési gyakorlati vizsga 1 óra.

 

A gyakorlati vezetés minimális óraszámai:

 • járműkezelés: 9 ó.
 • városi vezetés: 14 ó.
 • országúti vezetés: 4 ó.
 • éjszakai vezetés: 2 ó.

 

Elméleti tanfolyam alóli mentesítés: ( más esetben nem lehet mentesítés )

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

 

 

 

11)  Választható jármûtípusok :

Suzuki Vitara

Suzuki SX4

Toyota Auris

Toyota Corolla

WV Polo

          Suzuki Baleno

          Opel Astra

         Kia Ceed

          Peugeot  407

         Suzuki Swift

          

                                                 és még sok más.

Tandíjak:

                                                                                  

Elméleti oktatás: 36 000,- forint.   E-learning : 36 000.-

Az alábbi iskolák tanulóinak kedvezményesen 25 000.- az elméleti tandíj:

Bláthy Ottó Titusz Informatikai Technikum

Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

Kerék Általános Iskola és Gimnázium

Fáy András Technikum

                                                                                                 

Gyakorlati oktatás díja:

7 800,-   és   11 000.-  forint / óra    között , oktatónként eltérő.

A tanuló választhatja meg oktatóját.

Pótórák díjai megegyeznek az alapórák díjaival, időpontjaik a szakoktatóval egyeztetendők.

A tandíjak készpénzben, vagy átutalással fizetendőek.

Másik iskolából átjövő tanulók 20 000.- adminisztrációs költséget fizetnek.

12)  Hiányzások pótlása konzultációs pótfoglalkozáson történik, melynek díja 6000,-Ft/óra elméleti tanfolyam esetén.

 

13)  Pénzbefizetések rendje:

Az elméleti tandíj az első tanfolyami napon fizetendő készpénzben.

Gyakorlati vezetés : a gyakorlati vezetés megkezdése előtt befizetendő az első 10 óra tandíja. A fennmaradó rész a mindenkori befizetés legalább 2 tanórányi összeggel járjon a levezetett óraszám előtt.

Járulékos költségek változása esetén a tan- és óradíjakat iskolánk megváltoztathatja (üzemanyag, terembér…).

Gyakorlati oktatás során a tanulónak joga van az előre megbeszélt órát 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondani.

Amennyiben 48 órán belül mondja le, úgy a megbeszélt időpont „meg nem jelent” órának minősül (az óradíj fele kifizetendő), melyet alapóra esetén pótolni kell.

Ez a vizsgára jelentés feltétele, melynek következményét a tanuló viseli.

Amennyiben a gyakorlati vezetés az oktató hibájából marad el (műszaki hiba, betegség…) úgy az elmaradt órát az oktató maradéktalanul pótolja.

Késés esetén mindkét fél 20 percet köteles várni.

 

14) Felmentést nyer az elsősegély vizsga alól, aki legalább középfokú egészségügyi képesítéssel rendelkezik, vagy 1984.01.01. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy járművezetői igazolványt.

 

15)  Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, a szükséges nyomtatványokat a rajta lévő óraszámok igazolásával az autósiskola kérésre kiadja. Az áthelyezésért autósiskolánk nem kér díjat, és a le nem vezetett órák díját visszafizeti.

 

16)  Oktatási helyszínek:

Elméleti tanfolyam helyei:

Bp. IV. Baross u 72.

Bp IX. Mester u 60-62.

Üröm, Petőfi u. 2.

Bp. III. ker. Raktár u 17.

Bp. II. Máriaremetei út 71. / Remetekertvárosi Általános Iskolában /

 

Gyakorlati oktatás:

találkozó illetve váltáshely:

Bp III. Flórián tér,

Bp. III. ker. Raktár u 17.

Bp. XIV. Mexikói út,

Bp. XIII. Duna Plaza,

Bp. XI. Népliget.

A tanuló és az oktató közös megegyezésével ettől eltérhetnek.

 

járműkezelés: Bp. III. Bécsi út 310. vagy Bp. XIV. Írottkő park vagy Bp. XIII. Duna Plaza

 

forgalmi vezetés: Bp. területe, Pest megye

 

Forgalmi vizsga indulási helye:  

Bp. III. Mozaik u.   vagy  

Bp. XIV. Írottkő park,

Pomáz  Szmolnyica dűlő 059/16 vagy

Bp. XIX. Vas Gereben u 2-4. 

Bp XIII. Duna Plaza

 

17)  Autósiskolánk nem foglalkozik szakoktatók képzésével.

 

18)  A képzés felügyeletét ellátó Felügyeleti szerv címe:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Bp. XI., Petzvál József u. 39.         Telefon: 371-3030

          Engedélyező hatóság:  Információs és Technológiai Minisztérium

          1082 Bp. Vajdahunyad u 45.    T. : 814-1819

19)  A vizsgázó jogai:

Az előírt képzési órák teljesítése esetén kérheti vizsgára jelentését melyet az oktatónak figyelembe kell vennie.

Panasszal élhet az iskola vezetője, illetve az előző pontban megjelölt Felügyeleti szerv felé.

A tanfolyami órákon részt vegyen.

Autót illetve oktatót válasszon a gyakorlati képzéshez.

 

A vizsgázó kötelességei:

Az órákat a megbeszélt időpontokban látogatni, azokon tevőlegesen részt venni.

Az órákon vezetésre képes állapotban megjelenni.

Az oktató utasításait betartani a tanóra folyamán.

A pénzbefizetéseket a leírt időpontokban teljesíteni.

 

20)  Vizsgadíjak: (a módosított 26/1992 KHVM rendelet szerint:) és a vizsgaügyintézési díjak:

 

Vizsga megnevezése: Vizsgadíj: Ügyintézési díj:
Elméleti számítógépes : 4 600,- 400.-
Forgalom 11 000,- 1 000.-

 

Befizetés készpénzben, amit az iskola továbbít a Közlekedési Vizsgaközpont felé.

 

A vizsgákkal kapcsolatos fontos tudnivalók:

 a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni (különben a tanfolyamot meg kell ismételni);

 • a tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni (különben a tanfolyamot meg kell ismételni);
 • sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát be kell fejezni;
 • öt sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV-ra kell menni, melynek eredményétől függ a további gyakorlás és vizsgázás lehetősége.

 

21)  A vezetői engedély kiadása:

Legkorábban a sikeres forgalmi vizsga után 4 munkanappal az okmányirodában be kell mutatni a személyi igazolványt,  a sikeres elsősegély vizsgát igazoló dokumentumot, orvosi alkalmassági papírt, lakcímkártyát, forgalmi vizsga minősítő lapot.

A jogosítványt 10 napon belül postázzák a megadott címre, vagy személyesen is be lehet érte menni. Csak személyes megjelenés esetén készítik el a jogosítványt ugyanis itt készül a jogosítványba való fénykép is.

 

Ügyelünk az ügyfélcentrikusságra.

Tudjuk, hogy mindenki egyedi, megismételhetetlen!

 

Szemüvegesek figyelem ! Ha vezetéshez kontaktlencsét akar használni, azt az orvosi alkalmassági papírra írassa rá az orvossal !

 

Üröm, 2022.04.08.                                     ……………………………………………….

                                                                               (Rácz István) iskolavezető