Tájékoztató

 

TÁJÉKOZTATÓ RÁCZ – HIDEGKÚT

/ VÁLLALÁSI FELTÉTELEK /

1) Rácz István e.v. autósiskola

2096 Üröm Petőfi utca 2.
Tel.: 06-26/351-326
Mobil: 06-20/984-1785

A Rácz autósiskola „B” kategóriás járművezető képzési tevékenységéről

2-3) Egyéni vállalkozói igazolvány száma: EV-054147
4) Iskolavezető: Rácz István
5) Ügyfélfogadás helye:

Üröm, Petőfi u. 2. Ügyfélfogadási idő: szerda 17-19 óra
Bp. III. ker. Bécsi út 134 Ügyfélfogadási idő: hétköznap 8-9 óra
Bp. II. ker. Máriaremetei út 71. Ügyfélfogadási idő: hétfő 17-18 óra
Mobil: 06-20/984-1785
e-mail: raczisti@t-online.hu

Telefonos egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban és helyszínen is rendelkezésre állunk!

6) Telephely címe, telefonszáma: 2096 Üröm Petőfi utca 2. ; 26/351-326
7) A tanfolyamra való felvétel módja: A jelentkező kitölti a Jelentkezési és vizsgalapot, és szerződést köt az autósiskolával a képzés időtartamára.
8-9) A tanfolyamra való felvétel feltételei:

• orvosi alkalmasság igazolása, melyet a háziorvosnál lehet beszerezni
• előírt életkor betöltése: B kategóriánál 16,5 év.
• jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek megfelelés

Vizsgára bocsátás feltételei „B” kategóriában:

• a tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
• az elméleti majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámainak teljesítése
• a megfelelő összegű – később részletezett – vizsgadíj befizetése
• az elméleti vizsgára bocsátás feltétele, hogy 17. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
• a gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. életév.

Elsősegély nyújtási ismeretek vizsgájának megszerzéséhez iskolánk tanfolyamot szervez és a tanfolyamon résztvevőket csoportos vizsgára jelenti. A tanfolyam díja: 8 800,-Ft. Vizsga díja 8 200,-Ft.

10) „B” kategóriában a járművezetői tanfolyam kötelező óraszámai:
Elmélet: 28 óra. Az elméleti órák időtartama: 45 perc
Az elmélet a következő tárgyakat tartalmazza:

• 16 óra közlekedési ismeretek
• 8 óra járművezetés elmélete
• 4 óra szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Elméleti oktatás előírt óraszámain a részvétel kötelező.
Járművezetési gyakorlat 29 óra; (egy oktatási óra időtartama 50 perc)
Járművezetési gyakorlati vizsga 1 óra.

A gyakorlati vezetés minimális óraszámai:

• járműkezelés: 9ó.
• városi vezetés: 14ó.
• országúti vezetés: 4ó.
• éjszakai vezetés: 2ó.

11) Választható jármûtípusok :

Suzuki Wagon Splash
Suzuki Vitara
Suzuki SX4
Ford Focus
Ford C-Max
Honda Jazz
Toyota Auris
Toyota Corolla
WV Polo

és még sok más.

Tandíjak:

Elméleti oktatás: 32 000,- forint. E-learning : 32 000.-
Gyakorlati oktatás díja:
4500,- és 6 000.- forint / óra között , oktatónként eltérő.
A tanuló választhatja meg oktatóját.
Másik iskolából átjövő tanulók 500.- Ft-tal magasabb óradíjat fizetnek.
A tandíjak készpénzben, vagy átutalással fizetendõek.
Másik iskolából átjövő tanulók 5 000.- adminisztrációs költséget fizetnek.

12) Hiányzások pótlása konzultációs pótfoglalkozáson történik, melynek díja 3000,-Ft/óra.
13) Pénzbefizetések rendje:

Az elméleti tandíj az első tanfolyami napon fizetendő készpénzben.

Gyakorlati vezetés : a gyakorlati vezetés megkezdése előtt befizetendő az első 10 óra tandíja. A fennmaradó rész a mindenkori befizetés legalább 2 tanórányi összeggel járjon a levezetett óraszám előtt.
Járulékos költségek változása esetén a tan- és óradíjakat iskolánk megváltoztathatja (üzemanyag, terembér…).
Gyakorlati oktatás során a tanulónak joga van az előre megbeszélt órát 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondani.
Amennyiben 48 órán belül mondja le, úgy a megbeszélt időpont „meg nem jelent” órának minősül (az óradíj fele kifizetendő), melyet alapóra esetén pótolni kell.
Ez a vizsgára jelentés feltétele, melynek következményét a tanuló viseli.
Amennyiben a gyakorlati vezetés az oktató hibájából marad el (műszaki hiba, betegség…) úgy az elmaradt órát az oktató maradéktalanul pótolja.
Késés esetén mindkét fél 20 percet köteles várni.

14) Felmentést nyer az elsősegély vizsga alól, aki legalább középfokú egészségügyi képesítéssel rendelkezik, vagy 1984.01.01. után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy járművezetői igazolványt.
15) Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, a szükséges nyomtatványokat a rajta lévő óraszámok igazolásával az autósiskola kérésre kiadja. Az áthelyezésért autósiskolánk nem kér díjat, és a le nem vezetett órák díját visszafizeti.

16) Oktatási helyszínek:

Elméleti tanfolyam helyei: Bp. IV. Baross u 72.
Bp IX. Mester u 60-62.
Üröm, Petőfi u. 2.
Bp. III. ker. Bécsi út 136. / Praktiker parkolóban faház /
Bp. II. Máriaremetei út 71. / Remetekertvárosi Általános Iskolában /
Gyakorlati oktatás:
találkozó illetve váltáshely: Bp III. Flórián tér,
Bp. III. ker. Bécsi út 134.
Bp. XIV. Mexikói út,
Bp. XIII. Duna Plaza,
Bp. XI. Népliget.

A tanuló és az oktató közös megegyezésével ettől eltérhetnek.

Járműkezelés: Bp. III. Bécsi út 310. vagy Bp. XIV. Írottkő park vagy Bp. XIII. Duna Plaza

Forgalmi vezetés: Bp. területe, Pest megye

Forgalmi vizsga indulási helye: Bp. III. Mozaik u. vagy Bp. XIV. Írottkő park, Pomáz Szmolnyica dűlő 059/16 vagy Bp. XIX. Vas Gereben u 2-4. Bp XIII. Duna Plaza

17) Autósiskolánk nem foglalkozik szakoktatók képzésével.
18) A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe:

Közlekedési Felügyelőség
Bp. XI., Petzvál József u. 39. Telefon: 371-3030

19) A vizsgázó jogai:

Az előírt képzési órák teljesítése esetén kérheti vizsgára jelentését melyet az oktatónak figyelembe kell vennie.
Panasszal élhet az iskola vezetője, illetve az előző pontban megjelölt közlekedési hatóság felé.
A tanfolyami órákon részt vegyen.
Autót illetve oktatót válasszon a gyakorlati képzéshez.
A vizsgázó kötelességei:
Az órákat a megbeszélt időpontokban látogatni, azokon tevőlegesen részt venni.
Az órákon vezetésre képes állapotban megjelenni.
Az oktató utasításait betartani a tanóra folyamán.
A pénzbefizetéseket a leírt időpontokban teljesíteni.

20) Vizsgadíjak: (a módosított 26/1992 KHVM rendelet szerint)
Vizsga megnevezése:
Vizsgadíj:
Elméleti számítógépes :
5 000,-
Forgalom
12 000,-

Befizetés készpénzben, amit az iskola továbbít a Közlekedési Felügyelőség felé.

A vizsgákkal kapcsolatos fontos tudnivalók:

a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenni (különben a tanfolyamot meg kell ismételni);

  • a tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni (különben a tanfolyamot meg kell ismételni);

  • sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát be kell fejezni;

  • öt sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV-ra kell menni, melynek eredményétől függ a további gyakorlás és vizsgázás lehetősége.

21) A vezetői engedély kiadása:

Legkorábban az utolsó vizsga után 4 munkanappal a Közlekedési Felügyelőségen be kell mutatni a személyi igazolványt, továbbá le kell adni a sikeres elsősegély vizsgát igazoló dokumentumot. Ekkor kiállítják a vizsgaigazolást. Ha a vizsgázó nem tud személyesen elmenni, meghatalmazással más is átveheti ezen igazolást.

Ezen vizsgaigazolást kell bemutatni az okmányirodában, ahol elkészül a jogosítvány, melyet 10 napon belül postáznak a megadott címre. Csak személyes megjelenés esetén készítik el a jogosítványt ugyanis itt készül a jogosítványba való fénykép is.

Amennyiben valaki rögtön szeretne jogosítványhoz jutni, akkor további 5000.- Ft illeték ellenében az okmányiroda ideiglenes jogosítványt állít ki, mely 1 hónapig érvényes.

Ügyelünk az ügyfélcentrikusságra.

Tudjuk, hogy mindenki egyedi, megismételhetetlen!

Szemüvegesek figyelem ! Ha vezetéshez kontaktlencsét akar használni, azt az orvosi alkalmassági papírra írassa rá az orvossal !

Üröm, 2018.01.04. ……………………………………………….

(Rácz István) iskolavezető